Iné zvukové služby

Hlásky pre firemné ústredne, hlásky pre IVR – virtuálne ústredne, automatická spojovateľka (IVR-Interactive voice response), hlásky pre Call centrá, zahlásenie divadelných a iných predstavení, zvukový informačný systém v MHD.