Nahrávanie Voiceover-u pre Internet, TV, Kino

Potrebujete zvučný voiceover pre svoju obrazovú prezentáciu? Vyrobíme zvukový podklad s kvalitným hlasom pre video a televízne spoty, produktové videá, case study alebo prezentácie.