Rádio reklama

Reklama v rádiu stále funguje. Kvalitne spracovaný rádio spot dodá Vašej rozhlasovej kampani cveng. Rozhlasový spot s profesionálnymi hlasmi, zrozumiteľný a nápaditý text, zvukovo kreatívne spracovanie. Reklama v rádiu formou rádio spotu, sponzorského odkazu alebo upútavky je výbornou prezentáciou pre Vašu spoločnosť. Vyrobíme pre Vás reklamný spot alebo nahráme profesionálny voiceover.

Reklamný rádio spot

Sponzorský odkaz